Jan De Nul - Geluidscassettes

No-Noise stond in voor de aanlevering van geluidscassettes op één van de valpijpschepen van Jan De Nul.
Het Simon Stevin-schip wordt in ondiepe wateren gebruikt voor de bouw van rotsbermen en voor de installatie van rotsbescherming bovenop onderzeese installaties zoals pijpleidingen.
De bewoners van het vasteland zullen alvast geen geluidshinder meer ondervinden van deze grote jongen.

Foto's