Benteltom - Complete omkasting WKK - Oud Turnhout

De verwarming van de serres bij een tomaten kwekerij van zo'n 30.000 m² wordt gedaan door een WKK installatie (warmte-krachtkoppeling). 
De krachtige motor van de WKK installatie straalt heel wat geluid af. Een geluidsisolerende omkasting biedt dan de oplossing, volledig geengineerd, geproduceerd en gemonteerd. 

De omkasting is een volledige 'sleutel-op-de-deur'-project, inclusief rookgasreiniging, geluidgedempte ventilatiesets, staalconstructie, hijsbalken, 5 stuks geluidisolerende toegangsdeuren/vluchtdeuren en finish met poeder coating.  

We stellen steeds de maximaal haalbare geluidreductie per project vast a.d.h.v. de gestelde eisen en specificaties, en garanderen voor deze projecten dat de gewenste geluidreductie wordt gehaald. Het geluiddrukniveau bij de omkasting van Benteltom is 65 dB(A) op 1 meter van de omkasting, wat dan ook overeen komt met de gestelde eis. 

Foto's