3. Geluids - Ontkoppeling

Door de toepassing van ontkoppelingsproducten kan trillingsenergie van de bron niet doorgegeven worden aan de rest van een constructie.