3. Geluidsontkoppeling

Door de toepassing van ontkoppelingsproducten kan trillingsenergie van de bron niet doorgegeven worden aan de rest van een constructie.